Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker de ansatte på arbejdspladsen.

Det er et lovkrav fra Arbejdstilsynet, at alle virksomheder med ansatte skal lave en arbejdspladsvurdering,en APV, minimum hvert 3. år.

Det fysiske arbejdsmiljø er f. eks. indretningen af arbejdspladsen. Støj, lys, lugt og udstødningsgasser. Farlige stoffer samt maskiner og køretøjer.

Det psykiske og sociale arbejdsmiljø er forholdet til kolleger og kunder, chefen og andre samarbejdspartnere. Forekommer konflikter, chikane eller mobning? Også forhold omkring arbejdets indhold og organisering spiller en rolle. Er der f. eks. tid nok til at udføre arbejdet eller er der systematisk overarbejde?

Ligeledes kan ny teknologi, forældet software eller behov for efteruddannelse, give anledning til frustrationer og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Et af midlerne til at få klarlagt din virksomheds arbejdsmiljø er en APV - en arbejdspladsvurdering.

APV'en giver dig mulighed for at afdække eventuelle problemer, og reagere, inden det får alvorlige konsekvenser for de involverede parter. 

Simpel APV hjælper dig med at sætte fokus på arbejdsmiljøet i din virksomhed. Dette blandt andet ved hjælp af brancheorienterede undersøgelses skabeloner, som er baseret på Arbejdstilsynets checklister.

Med Simpel APV kan du nemt igangsætte en undersøgelse, og efterfølgende oprette sager og handlingsplaner som sikrer dig de bedste muligheder for at arbejde målrettet og effektivt med eventuelle udfordringer i din  virksomhed.

APV undersøgelsen er dit værktøj til at komme eventuelle problemer i forkøbet og sikre et godt arbejdsmiljø og  trivsel på arbejdspladsen, til gavn og glæde for både medarbejdere og virksomhed.