Arbejdspladsvurdering i din virksomhed

Det er lovpligtig at alle virksomheder med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering hvert 3. år. Arbejdspladsvurderingen forkortes ofte som APV.

Undersøgelsen er en del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, og har blandt andet til formål at vurdere det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Arbejdspladsvurderingen er medarbejderenes mulighed for, at give deres vurdering af forholdene på arbejdspladsen, og indgå i dialogen om at forbedre forholdene.  

Arbejdspladsvurderingen er derfor et værdifuldt redskab for enhver virksomhed.

Start med at gennemgå arbejdsmiljøet i virksomheden, og beskriv eventuelle problemer. Vær opmærksom på at få alle arbejdsmiljøforhold med i APV'en. - inklusive lager, kontor, rengøring og maskiner m.m. Også dem som sjældent bliver brugt. Det er vigtig at der findes en måde at berøre alle problemerne på. Et online værktøj som Simpel APV kan være en stor hjælp. 

Undersøg arbejdsmiljøet og find ud af om, og hvor, der er problemer. Beskriv og vurder problemernes omfang og alvor, og find årsagerne til dem. Husk at inddrage sygefravær, og vurder om der er forhold i arbejdsmiljøet der kan være medvirkende til sygefravær.

Vurder problemerne og lav en handlingsplan for dem der ikke umiddelbart kan løses. Skriv i handlingsplanen, hvornår der er deadline for løsning af problemerne. Følg op på at problemerne bliver løst og på hvem der har ansvaret for løsningen. Læg en plan for det videre arbejde med arbejdsmiljøet.

Husk at APV'en skal revideres mindst hvert 3. år, eller når der sker ændringer i arbejdsmiljø eller processer og arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet. 

Simpel APV er et online værktøj til elektronisk arbejdspladsvurdering. Simpel APV hjælper dig med nemt med at foretage undersøgelsen, ved hjælp af brancheorienterede skabeloner, som er baseret på Arbejdstilsynets APV-tjekliste. Du kan nemt oprette sager og handlingsplaner samt uddelegere opgaver og ansvar - samtidig med at du bevarer det fulde overblik.