Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik gælder for alle undersider på domænet *.simpelapv.dk

1. Ejerskabsoplysninger

Conexio ApS ejer og driver systemet simpelapv.dk.

Du kan altid kontakte Conexio på følgende adresse:

Conexio ApS 
Nørregade 4, 1. sal 
6670 Holsted 
Mail: kontakt@conexio.dk 
Telefon +45 20252512

2. Cookies på simpelapv.dk

simpelapv.dk forpligtiger sig til at overholde de af Foreningen af Danske Interaktive Medier til enhver tid fastlagte retningslinjer for behandling af cookies og persondata.

Når du besøger simpelapv.dk eller en af vores undersider, modtager din computer automatisk en eller flere cookies. simpelapv.dk stiller ikke krav om, at dit udstyr skal acceptere cookies. Hvis du ikke ønsker cookies, kan du se, hvordan du helt eller delvist undgår dem her.

2.1 Hvad er en cookie 
En cookie er en lille datafil som simpelapv.dk gemmer på din computer, for at vi kan genkende computeren næste gang du besøger os. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

En cookies levetid afhænger af, hvad den skal bruges til. Nogle cookies forsvinder, så snart du lukker for dit besøg på simpelapv.dk, andre eksisterer, indtil de bliver slettet.

2.2 Hvordan bruger simpelapv.dk cookies 
Her kan du se en oversigt over, hvad vi bruger cookies til:

  • Statistikker om adfærd: simpelapv.dk bruger cookies til at føre demografiske og besøgsrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige besøgendes ønsker.
  • Besøgs- og brugerfunktioner: simpelapv.dk bruger cookies, når du logger på (for at huske, at du er logget på)

2.3 Tredjeparts cookies 
simpelapv.dk bruger en række services fra partnere på vores sider.
Her er en oversigt over anvendelsen tredjeparts cookies på simpelapv.dk:

  • Besøgsdata: Google Analytics bliver på simpelapv.dk anvendt til at holde styr på antal besøg, antal sidevisninger og antal brugere på simpelapv.dk. Disse informationer bruges i anonymiseret form til at dokumentere værdien af reklamer overfor potentielle annoncører og at forbedre siden.
  • Undersøgelser: UserVoice sætter en cookie i forbindelse med spørgeskemaer på siden, så du ikke får vist spørgeskemaet, når du har svaret eller, hvis du takker nej.

3. Personoplysninger

3.1 Videregivelse af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at registrere dig. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, kreditkortoplysninger (gemt af 3. part). I forbindelse med køb eller tilmelding til vores service er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse med køb eller tilmelding til en service er frivilligt.

3.2 Brug af personoplysninger 
Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter.

Nyhedsbreve 
I forbindelse med tilmelding til simpelapv.dk's nyhedsbreve registrerer vi dit navn, din e-mail.

3.3 Kontakt vedr. personoplysninger 
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos simpelapv.dk, skal du rette henvendelse på kontakt@simpelapv.dk eller telefon 25944200. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

3.4 Beskyttelse af personoplysninger 
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 5 år efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

4. Ejerskab af data

De data der indtastes under virksomhedens egen konto har virksomheden ejerskab af. Data er adskilt på database niveau og kan let udleveres på forespørgsel.

5. Databehandlere

Simpel APV benytter følgende underleverandører til opbevaring af data:

  • Microsoft Azure - Hosting af servermiljø og databaser
  • Stripe Inc. - Opbevaring af kreditkortoplysninger til abonnements betaling
  • Google Analytics - Opbevaring af anonymiserede brugsdata
  • UserVoice - Opbevaring af anonymiserede brugsdata